Etykiety logistyczne Etykiety kolorowe Taśmy termotransferowe Drukarki etykiet Czytniki i terminale
łść

JAK UZYSKAĆ KOD KRESKOWY

Krok 1

Zapoznaj się z Warunkami ogólnymi uczestnictwa w systemie GS1 w Polsce.

Krok 2


Ustal, ile produktów lub jednostek będziesz oznaczał kodami kreskowymi, a następnie wypełnij:

FORMULARZ WNIOSKU lub

zarejestruj się drogą elektroniczną:
www.epoka.gs1.pl

Krok 3

Dołącz dokumenty:

  • aktualny (nie starszy niż 2 miesiące) wypis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany (kserokopia)
  • REGON (kserokopia);
  • pisemne upoważnienie do zawarcia umowy - niezbędne w sytuacji, gdy dokumenty są podpisywane przez osobę nieuprawnioną do zawierania umów w imieniu firmy.


Krok 4


Dokonaj opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat (a + b):

a. opłata rejestracyjna

Opłata rejestracyjna
Pula numerów Wysokość opłaty
do 100 307,5 zł
do 1 000 615 zł
do 10 000 1 230 zł
do 100 000 3 690 zł


b. opłata roczna

Opłata roczna - uzależniona i obniżana w zależności od daty podpisania umowy, naliczana w zależności od przychodów firmy ogółem w roku ubiegłym
Przychody ogółem netto Miesiąc przystąpienia do systemu GS1
grudzień*
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Wysokość opłaty rocznej
do 2 mln zł 123 zł 92,25 zł 61,50 zł 30,75 zł
od 2 mln zł do 5 mln zł 246 zł 184,50 zł 123 zł 61,50 zł
od 5 mln zł do 10 mln zł 615 zł 461,25 zł 307,50 zł 153,75 zł
od 10 mln zł do 20 mln zł 1 230 zł 922,50 zł 615 zł 307,50 zł
od 20 mln zł do 50 mln zł 2 214 zł 1 660,50 zł 1 107 zł 553,50 zł
od 50 mln zł do 100 mln zł 3 198 zł 2 398,50 zł 1 599 zł 799,50 zł
od 100 mln zł do 500 mln zł 4 182 zł 3 136,50 zł 2 091 zł 1 045,50 zł
powyżej 500 mln zł 5 166 zł 3 874,50 zł 2 583 zł 1 291,50 zł

*Uczestnicy, którzy przystępują do Systemu GS1 w grudniu, są zwolnieni z opłaty za uczestnictwo za rok,
w którym złożyli wniosek i opłacają od razu pełną opłatę roczną za rok następny.

Opłaty gotówką lub kartą można zapłacić w kasie ILiM lub wpłacając na konto:

Instytut Logistyki i Magazynowania
Bank Zachodni WBK S.A. 6 O/Poznań
nr 39 1090 1362 0000 0000 3601 7908
z dopiskiem: rejestracja kodów

UWAGA! W przypadku braku dokumentów wpłata zostanie zwrócona po 7 dniach od daty wpływu.

Krok 5

Przygotowane dokumenty (z kserokopią dowodu wpłaty) wyślij na adres:

Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. E Estkowskiego 6
61-750 Poznań

W przypadku braku jednego z dokumentów lub niewypełnienia jednego z punktów formularza Wniosku, umowa nie może zostać podpisana, a dokumenty nie są odsyłane.

 

łść

Kontakt


więcej >>

mapa >>